Vakcinace psů

Co je to vakcinace?

V obecné rovině je to aplikace látky,nazvané vakcína ,do organismu zvířete.Většinou se apliace vakcín provádí injekční formou.Jsou však možné i jiné způsoby/aerosol,nakapání do nosních otvorů,nakapání do spojivkového vaku,atd./Vraťme se však k našim miláčkům-psům. Zde se vakcinace provádí téměř výlučně injekčně.

Kdy se vakcinuje?

Odpověď na tuto otázku není,jak by se zdálo z počátku,vůbec jednoduchá.Existuje  doporučení výrobců vakcin jak postupovat, avšak na určení doby vakcinace má vliv spousta faktorů.

Těmi hlavními jsou:

-stáří zvířete

-zdravotní stav

-druh použité vakcíny

-zda se jedná o 1.vakcinaci

-nákazová situace

Všechny tyto informaci by měl veterinární lékař vyhodnotit a pak kompetentně rozhodnout.

Čím se vakcinuje:

Vakcinuje se, jak bylo řečeno,vakcínami.Ty mohou být monovalentní/obsahují vakcinační kmen proti jedné nemoci/ a nebo polyvalentní /obsahují vakc.kmeny proti 2 a více nemocem/.Mezi chovateli se jim říká “kombinace”.Oba druhy vakcín se aplikuji jedním vpichem.V současné době se u pejsků používá široká paleta vakcín od různých výrobců.Zvláštní postavení zaujíma vakcinace proti vzteklině.

Tato může být aplikována samostatně nebo jako součást kombinace.Je to jediná vakcinace u psů,která je v ČR povinná. Převážná většina majitelů však vakcinuje svoje miláčky kombinovanými vakcinami a provádí tak základní vakcinaci.

Základní vakcinace psů se provádí  injekční aplikací.Snahou je vytvořit dostatečnou imunitní odezvu proti psince/D/, infekční hepatitidě/H/, parvoviroze/P/,parainfluenze/Pi/,leptospiroze/L/ a vzteklině/R/.

Různou kombinací těchto složek,která je závislá na mnoha faktorech/stáří zvířete,nákazová situace,revakcinace,atd/ lze dosáhnout požadovaného účinku.Základní vakcinace se opakuji 1x za rok.Ke zvýšení ochrany Vašeho pejska lze využít dalších vakcín a vytvořit rozšířenou vakcinaci.

Rozšířená vakcinace navazuje na základní a poskytuje zvýšenou ochranu proti určitým nemocem.

Nejdůležitější jsou:

Lymská borelióza.Onemocnění,které je přenášeno klíšťaty a krev sajícím hmyzem.K projevům onemocnění může dojít až za dost dlouhou dobu od nakažení.Projevuje se postižením kloubů,zvýšenou únavou,nervovými příznaky.Vakcina se aplikuj podkožně,2x v rozmezí 1měsíce a pak 1x za rok.Doporučuje se u psů služebních,mysliveckých a všech,kteří se pohybují v oblasti zvýšeného výskytu klíštat a bodavého hmyzu.

Psincový kašel.Vakcína obsahuje složku bakteriální/Bordetella bronchiseptica/ a složku virovou/virus parainfluensis canis/.Slouží k ochraně psů proti postižení dýchacího aparátu.Vakcinujeme pouze zdravá zvířata a po vakcinaci je doporučen klidový režim.Štěňata se vakcinují ve stáří 6týdnů,za 3 týdny se revakcinují.Pak se vakcinuje 1x ročně.

Tetanus.Vakcinace,která je majiteli pejsku dosti často neprávem opomíjena.Tetanus,který způsobuje infekce bakterií Clostridium tetani,může mít v případě propuknutí i smrtelný průběh.Důležité je vakcinovat zvláště štěňata v období výměny zubů nebo u pejsků,kteří s oblibou nosí v tlamě různé klacky a hrozí zranění tlamy.Všude tam,kde se předpokládá možnost zranění psa znečištěné hlínou nebo dokonce trusem,bych doporučoval vakcinovat.Vakcína se aplikuje injekčně a to štěňatům starším 3měsíců,do svalu.Opakuje se za 3týdny a potom za 2 roky

Herpesvirus.Onemocnění,které postihuje dýchací a pohlavní  orgány.Vnímaví jsou jak psi tak feny.U psů je průběh nenápadný,skrytý.U fen hrozí problémy se zabřeznutím,potraty,porod málo životaschopných štěňat.Vakcinuje se 7-10 dní před předpokládaným krytím feny a potom 7-14 dní před porodem.Toto schéma se doporučuje dodržovat í  následující roky.