Vakcinace králíků

Pořídili jste si pet králíčka a nebo máte dvorek plný králíků? Nevíte zda je vůbec

potřeba vakcinovat proti některým králičím nemocem? Rádi Vám ve stručnosti pomůžeme.

V chovech králíků je nutné vakcinovat proti 2 nejzávažnějším, smrtelně probíhajícím nemocem.

  A to je:

– Myxomatóza

– Mor králíků

Myxomatóza:virové onemocnění,které je přenášeno krev sajícím hmyzem.Projevuje se vznikem myxomů/kulovitých útvarů/ na uších a hlavě.Úplně prvním příznakem, kterého si majitel všimne,je výtok z očí. My vakcinujeme vakcínou Myxoren.U pet králíčků injekčně pod kůži. Ve faremních choveh používáme speciální dvojjehlu a vakcinujeme průpichem ucha.U nechráněných,to  znamená  nevakcinovaných králiků může mít myxomatóza až smrtelný průběh.

Králičí mor:virové onemocnění způsobené calicivirem. Je typické svým rychlým průběhem a vysokou úmrtností.K infekci dochází především přes krev sající hmyz,kontaktem králíků mezi sebou a přenosem viru na šatech a nebo pracovních pomůckách.Onemocnění se projevuje krvácivým stavem.K příznakům patří dušnost,krvácení z nosu a dalších tělních otvorů.Jak už bylo popsáno výše průběh onemocnění je velice rychlý/v řádu hodin/ a mnohdy se téměř žádné příznaky nemoci nestačí ani projevit.Mnohdy králík uhyne u misky s krmením.

Jedinou ochranou je vakcinace.Tu provádíme u králíku od 6 týdnů stáří,s revakcinací za 1 měsíc a pak následně 1x za rok.