Čipování psů.

Poslední dobou,na základě novely Veterinárního zákona,se stále častěji mezi majiteli skloňuje otázka čipování psů.V mnoha městech ČR, byla tato povinnost pro majitele psů zavedena před několika roky.Byla to však povinnost daná vyhláškami, především větších měst.Dnes však dochází k diametrální změně.Na základě novely Veterinárního zákona se nyní musí čipovat všichni psi v ČR.Jedinou vyjímkou jsou psi,kteří jsou tetovaní před ternmínem 3.7.2017 a jejíž tetování je čitelné.Tato novela tedy nařizuje čipování všech psů, s odloženou platností od 1.1.2020.

Povinnost čipování je v zákoně svázána s povinností vakcinace proti vzteklině.Pokud pes nebude do 1.1.2020 načipován,tak z pohledu zákona není ani navakcinován a na majitele psa dopadají všechny právní kroky,vyplývající z  nenavakcinování psa povinnou vzteklinou.Pro jasnější představu uvedu příklad.Majitel navakcinuje svého psa např.10.10.2019,platnost vakcinace je 1rok,tedy do 10.10.2020.Protože pes není 1.1.2020 načipován,je na něj nahlíženo jako na nevakcinované zvíře.

Doporučuji všem svým klientů,kteří nemají načipovaného svého pejska,aby tak učinili co nejdříve.Konec roku se blíží.Nenechávejte prosím čipování na poslední dny tohoto roku.

Author: MVDr. Emil Zbořílek