Encephalitozoonoza králíků

Původcem tohoto onemocnění je prvok Encephalitozoon cuniculi.K nakažení dojde polknutím nebo vdechnutím spor.Je možný i přenos z matky na mládě.K onemocnění jsou vnímaví králíci,zvláště zakrslí,hlodavci,pes,člověk s oslabenou imunitou.Po vdechnutí nebo polknutí spor tyto pronikají krevní cestou do těla.Napadají ledviny,mozek,míchu,vzácně játra a plíce. Prvok se začne množit a vytváří inf.cysty,které se dostávají z ledvin močí a výměšky z dýchacích cet do vnějšího prostředí.Zde vydrží až 1měsíc infekční.Většinou probíhá toto onemocnění v chronické formě,bez zjevných klin.příznaků.Diagnoza se stanoví na základě vyšetření krve a případně obarvením spor v moči .Dle dostupných údajů je v ČR zamořeno asi 80% všech chovů králíků.Nákaza se projevuje postižením nervové soustavy-různým stupněm naklánění hlavy,poruchy koordinace pohybu,kmitáním očí/nystagmus/.

Protože se jedná o nákazu způsobenou prvokem,nezabírají na ni antibiotika.Ty se však podávají na pokrytí sekundární infekce.Lékem číslo 1 je fenbendazol/např.Panacur 2,5%/Nutno zdůraznit,že tato nákaza se nedá vyléčit,pouze se tlumí její příznaky.Velmi důležitý je stav imunitního systému daného zvířete.Z toho vyplývá,že je nutno dodržovat optimální podmínky chovu a nezatěžovat tak imun.systém.