Vakcinace koček

 Co je to vakcinace?

V obecné rovině je to aplikace látky,nazvané vakcína , do organismu zvířete.Většinou se aplikace vakcín provádí injekční formou.Jsou však možné i jiné způsoby/aerosol,nakapání do nosních otvorů,nakapání do spojivkového vaku,atd./Vraťme se však k našim miláčkům-kočkám.Zde se vakcinace provádí téměř výlučně injekčně.

 Kdy se vakcinuje:

Odpověď na tuto otázku není,jak by se zdálo z počátku,vůbec jednoduchá.Existuje  doporučení výrobců vakcin jak postupovat,avšak na určení doby vakcinace má vliv spousta faktorů.

Těmi hlavními jsou:

-stáří zvířete

-zdravotní stav

-druh použité vakcíny

-zda se jedná o 1.vakcinaci

-nákazová situace

Všechny tyto informaci by měl veterinární lékař vyhodnotit a pak kompetentně rozhodnout.

Čím se vakcinuje:

Vakcinuje se,jak bylo řečeno,vakcínami.Ty mohou být monovalentní/obsahují vakcinační kmen proti jedné nemoci/ a nebo polyvalentní /obsahují vakc.kmeny proti 2 a více nemocem/.Mezi chovateli se jim říká “kombinace”.Oba druhy vakcín se aplikuji jedním vpichem.V současné době se u koček používá široká paleta vakcín od různých výrobců.Zvláštní postavení zaujíma vakcinace proti vzteklině.

Tato může být aplikována samostatně nebo jako součást kombinace.Převážná většina majitelů však vakcinuje svoje miláčky kombinovanými vakcinami a provádí tak základní vakcinaci.

Základní vakcinace koček se provádí  injekční aplikací.Snahou je vytvořit dostatečnou imunitní odezvu proti vzteklině,panleukopenii,rhinotracheitidě a kaliciviroze.Různou kombinací těchto složek,která je závislá na mnoha faktorech     /stáří zvířete,nákazová situace,revakcinace,atd/ lze dosáhnout požadovaného účinku.S vakcinací začínáme již u 2měsíčního kotěte.Aplikujeme vakcínu proti panleukopenii,kaliciviru,rhinotracheitidě.Další vakcinace je zhruba za 1 měsíc,je totožná s první vakcinací,ale v dávce je navíc vzteklina.Základní vakcinace se opakuje 1x za rok.Ke zvýšení ochrany Vaší kočky lze využít dalších vakcín a vytvořit rozšířenou vakcinaci.

Rozšířená vakcinace navazuje na základní a poskytuje zvýšenou ochranu proti určitým nemocem.

Nejdůležitější jsou:

Chlamydióza.

Virová leukemie

Borelioza

Microsporum canis-plísňové onemocnění kůže koček

Pokud by jste měli  zájem o některou s rozšiřujících vakcín,je potřeba se předem domluvit s ošetřujícím lékařem.