Psincový kašel-současná hrozba pro naše pejsky

V současnosti probíhá mezi pejsky vlna infekčního onemocnění tzv.psincového kašle.Pozor prosím,nezaměňovat s psinkovým kašlem.To je zcela jiné onemocnění.Psincový kašel,odborně inf.tracheobronchitis,postihuje dýchací aparát psů.Je to vysoce přenosné a rychle se šířící onemocnění.Přenáší se přímým kontaktem.Šíření napomáha větší množství pejsků na jednom místě/výstavy,svody,chovatelské akce/.

Co se týče původce onemocnění,jedná se o virovou infekci.Za původce se považuje virus  psí parainfluenzi.Podíl ostatních virů,jako např. psí herpesvirus,adenovirus,rheovirus je dle mnoha odborných zdrojů diskutabilní.K této hlavní virové infekci se připojuje bakteriální infekce.Ta je představována bakterií Bordetalla bronchiseptica.Tato je právě příčinou dalších zdravotních komplikací.Stejně jako u virů,tak i u bakteriální infekce se přidávají další bakterie-Pseudomonas,Escherichia,Klebsiella.Onemocnění postihuje pejsky především mladé,staré a s oslabenou imunitou.Spouštěcím mechanismem je stres,zvýšená fyzická zátěž,klimatické změny.

Typickým příznakem psincového kašle je z počátku suchý záchvatovitý kašel.Majitel se někdy dostaví do ordinace s tím,že pejskovy v krku něco uvízlo a ten to nemůže vykašlat.Při dotazu,zda pes pije a žere,je odpověď kladná.To tedy vylučuje cizí těleso .Kašel se dá lehce vyvolat tlakovou zkouškou  na hrtanu nebo průdušnici.Kašel se také objevuje při vzrušení psa,radosti,krmení,vítání.Z počátku nebývá teplota zvýšená.Až po propuknutí přidružené bakteriální infekce  dochází k až hnisavému výtoku z nosu,nastupuje horečka,únava .Typické je,že pokud je v domácnosti další pejsek ,tak se v průběhu 3-7 dní objevují příznaky i u něj.Onemocnění je lehce přenosné a rychle se šíří v psí populaci.Proto je dobré jednak izolovat zdravé pejsky od nemocných a vyhýbat se v této době hromadným akcím.

Pokud Váš pejsek už projevuje známky psincového kašle,je vzhledem k možným přidruženým problémům nutné navštívit vet.lékaře.Ten nasadí, když je z počátku suchý a dráždivý kašel antitusika/léky tlumící kašel/.Naopak,pokud už vykašlává,tak je potřeba podpořit odstranění hlenů z dýchacích cest a to podáním expektorancií/léky zřeďující hlen a napomáhají vykašlání/.Co se týče antibiotik a kortikoidů je to na zvážení vet.lékaře.

A tak v současnosti je nejčastější otázkou v ordinaci – a co tedy mohu udělat pro to,abych zabránil nakažení mého pejska psincovým kašlem?Odpověď je  VAKCINUJTE! .Pokud majitel pravidelně vakcinuje pejska tzv.smíšenou vakcínou,tak součástí této každoroční vakcinace je i vakcinační kmen psí parainfluenzy.Problém je s výše uvedenou bakterií Bordetella bronchiseptica.Ta ve vakcíně není.Je tedy nutno pejska vakcinovat vakcínou ,která obsahuje jak virus psí parainfluenzy tak Bordetellu bronch.Takovou vakcínou je např.Nobivac KC.Tato vakcína se nepodává injekčně,ale vstřikuje se velmi malé množství na sliznici nosu.Aplikací vakcíny se dosáhne toho,že během 72 hodin,tedy velmi rychle,se vytvoří dostatečná imunita proti Bordetella bronch. a za 3týdny dostatečná imunita proti psí parainfluenze. Vytvořená imunita chrání pejska 1 rok a pak by se mělo revakcinovat.

V současné době,kdy dochází k lavinovitému šíření  onemocnění v populaci psů i v Prostějově,je velmi důležité ochránit vašeho pejska vakcinací.Jednak chráníte svého mazlíčka a také vlastně bráníte dalšímu šíření onemocnění.Čím více psů bude vakcinováno proti psincovému kašli,tím se možnost šíření snižuje.

Proto Vám doporučuji-zastavte se co nejdříve v naší vet.ordinaci a žádejte vakcinaci proti psincovému kašli. Co se týče finanční stránky,je vakcinace levnější než léčba psincového kašle.Jak stará moudrost praví, i ta nejdražší prevence je levnější než nejlevnější léčba.

                                                    Vakcinace = nejlepší ochrana před psincovým kašlem.

 

 

Author: MVDr. Emil Zbořílek

Napsat komentář