Nová povinnost pro majitele psů.

Rád bych tímto článkem upozornil všechny majitele psů na jejich novou povinnost.Na základě nového ustanovení  §4 novely veterinárního zákona,s účinnosti od 1.1.2020, je očkování psa proti vzteklině platné pouze,pokud pes splňuje podmínky pro označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v článku 17 odst.1 Předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,s vyjímkou psa,který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3.červencem 2011.

Veterinární lékař by neměl po datu 1.1.2020 navakcinovat psa proti vzeklině, pokud není čipován nebo nemá čitelné tetování provedené do 3.7.2011.Z výše uvedeného vyplývá,že chovatel,který chová psa,je povinnen zajistit,aby identifikační číslo psa/číslo čipu/ bylo zaznamenáno v dokladu o vakcinaci psa.

Protože se předpokládá velký zájem o čipování před koncem roku 2019,chtěl bych touto cestou požádat své klienty ,aby zvážili čipování svých pejsků v průběhu tohoto roku.Tak se vyhnete většímu zdržení v ordinaci a současnému čipování s vakcinací.

nemocný pes

Author: MVDr. Emil Zbořílek